Søg
Close this search box.

Lyngby Private skole

Faglighed - Tryghed - Omsorg

Søg
Close this search box.

Om skolen

I korte træk

Lyngby private Skole blev grundlagt i 1871 af A.D.Thyssen i lejede lokaler i Lyngby Åstræde med blot 6 elever. Skolen hed dengang “Thyssens Skole”.

Allerede året efter voksede behovet for mere plads, hvorfor skolen flyttede til Feyerschous gård på Lyngby Hovedgade og endelig til sin nuværende adresse på Lyngby Hovedgade 56.

Lyngby private Skole er den ældste institution i Lyngby på samme adresse. At A.D.Thyssen oprettede sin skole i 1871 skal ses på baggrund af, at det blev gjort vanskeligere at blive optaget på latinskolerne, idet man nu krævede bedre skolekundskaber end tidligere. I den første trykte meddelelse om skolen stod i 1876 at læse: “At læse til Eksamen er ikke Skolens Hovedopgave…..”

Ikke desto mindre var A.D.Thyssen forudseende, idet skolens formål dermed var afstukket til at forberede eleverne til optagelsesprøverne til latinskolen samt at give dem gode menneskelige egenskaber. Et formål, der stadig er kendetegnende for Lyngby private Skole.

I 1997 gennemgik skolens gamle

Bygninger en omfattende renovering, og i foråret 2003 blev det første spadestik taget til skolens nyeste bygning, Indskolingsbygningen.

Indskolingsbygningen ligger på en del af den gamle Lyngby mose. Det medførte derfor en del uventet besvær, da grundvandet her ligger højere end normalt. Bygningen blev dog taget i brug som planlagt i påsken 2004.

Børn og undervisning ændrer sig meget gennem tiderne, og de meget små lokaler i skolens hovedbygning blev derfor begrænsende for udviklingen. Derfor blev denne bygning renoveret i sommeren 2011, hvor en bærende væg gennem hele bygningen blev revet ned, således at der på hver etage blev etableret to store undervisningslokaler samt toilet. Året efter udførtes en facaderenovering, bygningen fik nye vinduer, og farven skiftede fra lyserød til hvid.

Skolens hjemkundskabslokale blev etableret i forbindelse med bygningen af den gule bygning, hvorfor en renovering i 2013 var tiltrængt. Samtidig med etableringen af et helt nyt madkundskabslokale blev skolens udearealer renoveret, således at der i oktober 2013 stod en helt ny legeplads til stor glæde for skolens elever.

Den nye bygning og de gamle bygninger danner i dag rammen om Lyngby private Skole som en moderne skole i et hyggeligt miljø med godt 480 elever.

Tidslinie

1881 benævnes skolen “Lyngby Realskole”, oprettes af A.D. Thyssen.
1883 opføres forhuset Lyngby Hovedgade 56 til skolebrug.
1900 trækker A.D.Thyssen sig tilbage, og skolens ledelse overdrages sønnen Hans Thyssen.
1902 opføres den nuværende lyserøde bygning.
1905 udvides den lyserøde bygning med en ekstra etage, idet skolen slås sammen med “Lyngby Døttreskole”. Skolen har da 250 elever.
1911 påbegyndes gymnasieundervisningen, hvorfor skolen tager navneforandring til “Lyngby Højere Almenskole”.
1920 skifter skolen navn til “Lyngby private Underskole”. Ella Madsen bliver skoleleder.
1922 Agnes Olsen bliver skoleleder.
1923 adskilles gymnasieafdelingen og underskolen.
1929 Johanne Scharff bliver skoleleder.
1959 omdannes skolen til “Den selvejende institution Lyngby private Skole”. P. Holm Jonsson bliver skoleleder.
1965 oprettes realafdelingen.
1966 Sv.E. Klausen bliver skoleleder.
1968 dimitteres det første hold realister.
1980 Hans Henrik Jensen bliver skoleleder.
1981 Jonna Dissing bliver skoleleder
1995 Karsten Suhr bliver skoleleder
1997 renoveres skolens bygninger.
2003 renoveres skolens fritidsordning.
2004 indvies ny indskolingsbygning.
2011 renoveres den lyserøde bygning indvendigt.
2012 foretages en udvendig renovering af bygningen, og den skifter farve til hvid.
2013 indvies en ny legeplads og et nyt skolekøkken.
2014 erhverves ejendommen Kastanievej 1
2016 Tobias Malmgren udnævnes til ny skoleleder
2017 Kastanievej 1 tages i brug
2019 Benjamin Salvad ansættes som ny skoleleder

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.