Søg
Close this search box.

Lyngby Private skole

Faglighed - Tryghed - Omsorg

Søg
Close this search box.

Opskrivnings- / Indmeldelses-blanket

Optagelse på skolen kan finde sted efter skriftlig eller personlig henvendelse til skolens kontor.

Elever optages i 0. klasse i det kalenderår, hvor de fylder 6 år.

I forbindelse med optagelse på øvrige klassetrin inviteres forældre og barn til samtale på skolen, således at forholdene omkring skoleskiftet kan drøftes. Ønskes barnet optaget i løbet af et skoleår, betragtes de 2 første uger som en gensidig prøvetid.

Siger man nej tak til en plads, men ønsker at blive stående på ventelisten, skal der indbetales 500 kr. hvorefter man rykker bagerst på listen.

Ved indmeldelse til 0.-klasse betales et gebyr på kr. 1000,-. Gebyret tilbagebetales ikke, uanset om indmeldelsen siden annulleres, eller man ikke bliver tilbudt plads.

Beløbet indbetales til Nykredit Bank,
reg.nr. 8117
konto nr. 0002737641

Notere gerne barnets navn på overførslen.

Udmeldelse

Skal ske skriftligt med 2 mdrs. varsel, således at der betales skolepenge for den måned, hvori udmeldelsen sker samt de følgende 2 måneder. Ved udmeldelse til et skoleårs afslutning betales skolepenge til og med juli måned, idet et skoleår går fra 01.08 til 31.07.

Udmeldelse til et skoleårs afslutning skal være skolen i hænde senest 30.5.

Elever i afgangsklasser udmeldes dog automatisk ved sidste skoleårs afslutning.

Samme retningslinje gælder for skolens sfo. 

Indmeldelsesblanket

Blanketten har gyldighed når skolen har bekræftet modtagelsen af denne, samt modtagelse af gebyr, ved opskrivning til kommende 0. klasse Forældrenes underskrift på blanketten bekræfter skolens betalingsbetingelser, der fremgår af skolens hjemmeside, og giver tilladelse til at Lyngby private Skole kan indhente elevoplysninger på tidligere institutioner, hos PPR, samt at skolen må bringe elevens klassebillede på skolens hjemmeside.
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.